Publisert 05.06.2024

Vassmagasinstatistikk veke 22 2024

Ved utgangen av veke 22 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 56,8 prosent.  Gjennom veka auka magasinfyllinga med 8,6 prosenteiningar.

Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke 22, samt historiske verdiar og diagram er å finne i vassmagasinstatistikken.