Publisert 22.02.2022

Tysvær vindkraftverk – NVE har fattet vedtak om delvis stans av turbiner på grunn av støy

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag fattet vedtak som pålegger Tysvær Vindpark AS å stanse vindturbinene T1, T2, T3, T7 og T10 på kvelds- og nattestid (kl.19:00-07:00). Turbinene skal være avstengt inntil det kan dokumenteres at avvikende støy ikke forekommer.

- Støyen fra disse turbinene er ikke som forventet, og regnes som et avvik fra konsesjonen som er gitt. Tysvær Vindpark har i lengre tid jobbet med å fjerne støyproblemene som oppstår ved enkelte av turbinene. Det er foreløpig ikke verifisert at problemene er fjernet, og NVE pålegger derfor stans av turbinene om natten av hensyn til naboer. Samtidig er det nødvendig å fortsette feilsøking for å kunne løse problemet, sier seksjonssjef for miljøtilsynet i NVE, Anne Johanne Kråkenes.

NVE pålegger Tysvær Vindpark AS følgende:

  • stans av vindturbinene T1, T2, T3, T7 og T10 på kvelds- og nattestid (19:00-07:00) inntil det kan dokumenteres at avvikende støy (tonalitet) ikke forekommer for støyredusert modus (P3200). Dersom det for hver enkelt turbin kan verifiseres at den nye driftsmodusen (P3200) har hatt ønsket effekt kan turbinene fortløpende settes i drift kveld og natt (kl.19:00-07:00) i denne modusen. Dokumentasjon må forelegges NVE.
  • å drifte vindturbinene T1, T2, T3, T7 og T10 i ny støyredusert modus (P3200) på dagtid (07:00-19:00) inntil det kan dokumenteres at avvikende støy (tonalitet) ikke forekommer i tidligere godkjent regime for støyredusert drift eller tilsvarende. Dokumentasjon må forelegges NVE.
  •  NVE kan pålegge målinger dersom NVE ikke finner innsendt dokumentasjon tilstrekkelig eller dersom NVE mener det er behov for å få målingene verifisert av en uavhengig part.

Last ned vedtaket her (PDF)

 

Kontaktperson for media

Seksjonssjef Anne Johanne Kråknes

Telefon 92429961, ajk@nve.no​