Overtredelsesgebyr for påbegynt bygging uten godkjente planer - NVE

NVE har ilagt Hammerfest Energi Nett AS et overtredelsesgebyr på 100 000 kroner for brudd på energiloven.

Foto: Hammerfest Energi Nett

Hammerfest Energi Nett AS har anleggskonsesjon til å bygge Breivikbotn transformatorstasjon i Hammerfest kommune. I konsesjonen er det satt vilkår om at bygging av anlegget ikke kan starte før en miljø-, transport- og anleggsplan (MTA) er godkjent av NVE. Dette kravet mener NVE ikke har vært etterfulgt.

Inspeksjon avdekket brudd

- Det er alvorlig at en konsesjonær ikke etterlever kravene som settes i forbindelse med byggingen av transformatorstasjonen, sier Øyvind Leirset seksjonssjef for miljøtilsyn av energianlegg.

I en MTA blir det konkretisert hvordan anlegget skal bygges innenfor rammen av konsesjonen. MTA-kravet er satt for å redusere negative konsekvensene av tiltaket mest mulig. Det kan f.eks. være snakk om konkrete krav til hvordan arbeidet skal utføres i terrenget.

Under inspeksjon avdekket NVE at Hammerfest Energi Nett AS hadde startet anleggsarbeidene på stasjonstomten før MTA var godkjent av NVE, og dette er et brudd på vilkåret i anleggskonsesjonen. NVE har derfor truffet vedtak om at konsesjonær må betale overtredelsesgebyr på 100 000 kroner.