Publisert 11.01.2022 , sist oppdatert 12.01.2022

NVE forbereder seg på ekstremværet «Gyda»

NVE har sendt ut farevarsel for snøskred, jordskred og flom i Nordland, Midt-Norge og Sør-Norge for de kommende dagene. Årsaken er at ekstremværet Gyda vil bringe med seg mildvær, vind og ekstremt mye regn onsdag og torsdag. 

Følg med på oppdaterte varsler på varsom.no 

 Dette er en alvorlig situasjon og vi ber berørte kommuner og andre beredskapsaktører vurdere behovet for å gjøre forebyggende tiltak, sier Brigt Samdal, direktør for skred og vassdragsavdelingen i NVE. 

Også privatpersoner bør ta sine forholdsregler

Vi råder alle til å holde seg unna bratt terreng, bekker og elveløp med stor vannføring mens ekstremværet pågår.  Det vil være stor fare for både snøskred og store vannmengder. For å minimere skader bør privatpersoner flytte eiendeler og åpne vannveier slik at vannet kan renne fritt, sier Samdal.  

NVE har selv økt sin beredskap og sender ut mannskap til forskjellige steder i landet for å assistere kommuner som får behov for hjelp. 

Hvem skal du kontakte?

Om du som privatperson er bekymret for din sitasjon lokalt:

  • ta kontakt med kommunen hvis du skal melde om en hendelse
  • kontakt politiet (112) dersom det er fare for liv og helse. 
  • kontakt ditt nettselskap - eller fjernvarmeleverandør om du opplever strømbrudd eller fjernvarmebrudd.

Se også Beredskap i NVE - NVE  og råd om hvordan du kan forebygge flom og jordskredskader.

Sist oppdaterte varsler finner du på Varsom.no . Du kan abonnere på farevarsler på SMS (tjenesten er gratis). 

Hjelp oss med å gjøre varslene våre bedre, registrer observerte skred og flomhendelser og overvann på avveie i Regobs - Varsom