Publisert 06.04.2021 , sist oppdatert 29.09.2022

Økt klimabevissthet i kraftsektoren

NVE har gjennomført den fjerde kartleggingen av klimatilpasning og klimabevissthet i kraftsektoren. Rapporten viser at kraftsektoren har fått økt klimabevissthet de siste ti årene.

Foto: Olav Haaverstad /NVE

Hensikten med kartleggingene er å undersøke i hvilken grad klimatilpasning er satt på dagsordenen hos virksomhetene i kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO-enhetene) og hvilke utfordringer KBO-enhetene ser fremover på grunn av klimaendringer.

Disse kartleggingene er viktige for å fange opp nå-status i KBO-enhetenes arbeid med klimatilpasning. De er også viktige for at NVE, som beredskapsmyndighet får registrert hvor KBO ser utfordringer i forbindelse med et endret klima. NVE ønsket også å undersøke hva som er motivasjonen for klimatilpasning, hvor bevisste KBO-enhetene er på klimaendringer og hvilke konkrete aktiviteter de gjennomfører for å tilpasse seg et endret klima.

Økt klimabevissthet i virksomhetene

KBO-enhetene har lang erfaring med sikkerhets- og beredskapsarbeid mot naturutløste hendelser og skader. Å rigge egen virksomhet med fokus på forebygging og skadebegrensning av naturutløste hendelser, har tradisjonelt vært en del av den ordinære beredskapen for KBO-enhetene.

Kraftsektoren har fått økt klimabevissthet de siste ti årene. Mange har gjennomført risikovurderinger og valgt komponenter med lang levetid som er bedre klimatilpasset. Det øves på håndtering av naturfenomener som virksomhetene opplever mye av, og som de mener det er viktig å klimatilpasse virksomheten for. Hvilke naturfenomener som oppleves som viktigst varierer noe, avhengig av hvilken landsdel virksomhetene tilhører.

NVE vil bruke den nye rapporten i våre tilstandsvurderinger for kraftforsyningen og til å rette oppmerksomheten mot de virkninger ulike klimaeffekter kan ha på kraftforsyningen.

Denne statuskartleggingen av klimatilpasning hos KBO-enhetene er den fjerde i rekken  

Kartleggingen ble gjennomført som en spørreundersøkelse rettet mot nett- og fjernvarmeselskap i KBO i 2020. Den første kartleggingen ble gjennomført i 2009, NVE rapport 2009:16, den andre i 2012, NVE rapport 2013:15 og den tredje ble gjennomført i 2016NVE rapport 2016:76. 

Les den nyeste rapporten her. 

Kontaktpersoner

Avdelingsdirektør Kristian Markegård,
tlf. 411 61 915 

 
Seksjonssjef Eldri N. Holo,
tlf. 970 96 895