Publisert 18.03.2016 , sist oppdatert 29.03.2016

NVEs beredskapskonferanse - Energiberedskap 2016

Hvordan henger samfunnsplanlegging sammen med risiko? Hvilke sikkerhetsmessige utfordringer og muligheter møter energibransjen i årene framover? Dette er den røde tråden for årets beredskapskonferanse 25. – 26. mai.

NVEs beredskapskonferanse arrangeres i år på Clarion Hotel Air rett ved Stavanger lufthavn, Sola, i samarbeid med Lyse Elnett.
 
I tillegg til konferansedagene 25.-26. mai, arrangeres det også en ettermiddagsøkt/forkonferanse 24. mai om bruk av digitale media i beredskapssituasjoner.
 
På konferansen holder DSB, Hovedredningssentralen og Universitetet i Stavanger innlegg, i tillegg til representanter fra NVE og Lyse Elnett.
 
Etter innspill fra bransjen blir det en egen sesjon om reparasjonsberedskap som inkluderer transportberedskap, beredskapslager og transformatorberedskap. Bransjen har også ønsket mer om IKT-sikkerhet. Universitetet i Stavanger vil derfor holde innlegg om sikkerhet i driftskontrollsystem, og Netsecurity vil gi en realitetsorientering om hacking. NVE vil skissere hvordan det vil bli arbeidet med IKT-sikkerhet fra myndighetshold i tiden framover.
 
Egersund kommune, som vant Samfunnssikkerhetsprisen 2015, vil fortelle om hvordan de møtte ekstremværet Synne høsten 2015.
 
Nytt av året er at NVE stiller med en pool av sine fageksperter som er tilgjengelige og svarer på spørsmål i pausene.
 
Under middagen blir det god tid til nettverksbygging, i tillegg til musikalsk påfyll ved Rita Eriksen.
 
Påmeldingen er åpen og du er velkommen!

Program og påmelding finner du her

Kontaktpersoner:

Rannveig Baaserud Nilsen -  
spørsmål om faglig innhold

Nikoline Gjerstad -
praktisk info, hotell etc.