Publisert 25.02.2020 , sist oppdatert 29.09.2022

NVE kartlegger hvordan tingenes internett brukes i dagens kraftforsyning

På oppdrag fra NVE har Proactima utarbeidet en kartleggingsrapport om bruk av tingenes internett i dagens kraftforsyning. Rapporten gir en oversikt over hva dagens status er for bruk av internett av ting i energiforsyningen. Innsikten gir grunnlag for videre forskning og løpende regelverksutvikling i NVE.

Foto av Louis Reed på Unsplash

– Med nye løsninger og ny teknologi kan kraftforsyningen bli mer effektiv, men det vil også introdusere ny risiko. Vi ønsker digitalisering, men samtidig skal vi ha en ansvarlig digitalisering. Derfor har vi tatt dette initiativet til å få en første oversikt over bruken av tingenes internett, premissen må alltid være at sikkerheten i kraftforsyningen blir ivaretatt, sier Ingunn Åsgard Bendiksen, direktør i avdeling for tilsyn og beredskap i NVE.

Digitalisering treffer energiforsyningen gjennom digitale sensorer i infrastrukturen, skytjenester og utsetting av IT-drift og gjennom AMS (den nye strømmåleren). Digitaliseringen gir mulighet for å utvikle løsninger for smarte energiøkonomiske hus og for mer effektiv drift hos selskapene. Rapporten viser blant annet at kraftbransjen gjennomgår en endring der de i økende grad benytter data fra sensorer til å lage sanntidsinformasjonsbilde på status i nettet, som for eksempel sensorkuler til overvåkning av kraftlinjer. Men, digitalisering og tilknytning av stadig flere komponenter til internett eksponerer også de samme komponentene for en rekke cybertrusler og uønskede hendelser.

Viktig grunnlag for regelverksutvikling
– NVE har tatt initiativet til å få oversikt over bruk av internett av ting og industrielle internett av ting i dagens energiforsyning. Vi trenger også å kartlegge hva som allerede brukes eller kan brukes i energiforsyningen i dag, og det som er forventet å bli tatt i bruk i de nærmeste 1-5 årene, sier Bendiksen.

Rapporten gir også en innsikt i om det i hovedsak er hyllevare som tilbys og brukes, eller om det stort sett er skreddersydde løsninger.

– I tillegg er det viktige forskjeller mellom enkeltkomponenter og komplette løsninger som fulle skyplattformer og lignende. Denne innsikten og det totale bildet, gir oss et godt grunnlag for å se på de faktiske løsningene som tilbys. Vurderingene fra rapporten er nyttige og noe NVE vil ta med i vårt videre arbeid, sier Bendiksen.

Kontaktpersoner

Avdelingsdirektør Kristian Markegård,  tlf 411 61 915 
Overingeniør Jon-Martin Pettersen Storm, tlf 411 02 139