Publisert 14.02.2019 , sist oppdatert 29.09.2022

Er IKT-sikkerheten i samsvar med kravene i kraftberedskapsforskriften?

NVE har laget revisjonsspørsmål til bruk i arbeidet med tilsyn på IKT-sikkerhet. Spørsmålslisten kan være et hjelpemiddel i det interne sikkerhetsarbeidet i selskapene. NVE deler derfor denne listen med aktuelle brukere.

Fordi kravene til IKT-sikkerhet er skjerpet i Kraftberedskapsforskriften som trådte i kraft 1.1 2019, har NVE utarbeidet et nytt spørreskjema som vil bli brukt under tilsyn. NVE deler nå dette spørreskjemaet fordi det kan være et av flere verktøy selskapene kan bruke for å arbeide med IKT-sikkerhet internt. NVE står selvsagt fritt til å kutte eller legge til nye spørsmål når vi gjennomfører tilsyn.

Det er laget en midlertidig veiledning til kraftberedskapsforskriften som dekker de viktigste endringene. I tillegg gjelder fortsatt deler av den gamle veiledningen. Tilsyn etter de nye reglene vil tidligst skje høsten 2019.

 

Last ned skjema her

Kontaktpersoner:

Seksjonsleder Eldri N. Holo, tlf 970 96 895 

Sjefingeniør Janne Hagen, tlf 905 29 180