Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 06.01.2017 , sist oppdatert 16.01.2023

Kvikkleirerapporter for Drammen kommune

Detaljutredning av kvikkleiresoner

486 Korsgården
Grunnundersøkelser 14.11.2014 (47 MB) | Vurdering 08.07.2019 (19 MB) 

488 Ulverud
Grunnundersøkelser 03.05.2017 (5MB)

490 Drammen travbane
Grunnundersøkelser 26.09.2019 (20 MB) | Vurdering 15.10.2020 (13 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 06.11.2020 (4 MB) | Vurdering 25.03.2022 (36 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 06.05.2022 (1 MB) 

492 Bragernes Aas
Grunnundersøkelser 25.02.2005 (11 MB)Vurdering 26.01.2005 (19 MB) | Vurdering 02.2005 (3 MB)

666 Vinnes vest (tidligere Vinnes. 2565 Vinnes øst fradelt)
Vurdering 27.4.2021 (13 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 27.5.2021 (1 MB)  

2035 Horgen og 2036 Horgen Søndre
Klassifiseringsrapport 31.05.2017 | Erosjonsrapport 07.06.2017

2038 Vika
Grunnundersøkelser 14.11.2014 (47 MB) | Vurdering 08.07.2019 (19 MB) |  Utløpsmodellering 13.11.2020 (7 MB)

2180 Bragernes Øst
Grunnundersøkelser 25.02.2005 (11 MB)Vurdering 26.01.2005 (19 MB) | Vurdering 02.2005 (3 MB)

2181 Bragernes Vest
Grunnundersøkelser 25.02.2005 (11 MB)Vurdering 26.01.2005 (19 MB) | Vurdering 02.2005 (3 MB)

2230 Nøsted Bruk
Vurdering 23.10.2018 (5 MB) | Revidert faresoneutstrekning 19.12.2018 (2 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 12.11.2018 (1 MB)

2565 Vinnes øst (tidligere 666 Vinnes delt i to)
Grunnundersøkelser 14.10.2010 (2 MB)Vurdering 27.4.2021 (13 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 27.5.2021 (1 MB) | Grunnundersøkelser 26.09.2019 (20 MB) | Vurdering 15.10.2020 (13 MB) |  Datarapport 28.08.2020 | Datarapport 26.04.2021 (18 MB) | Vurdering 27.09.2021 | Datarapport 23.02.2022 | Vurdering 07.03.2022 | Vurdering 25.03.2022 | Vurdering 25.05.2022 | Vurdering 25.05.2022 | Uavhengig kvalitetssikring 06.05.2022 (1 MB) 

2638 Kjøsterud Gård Vest
Vurdering 22.04.2022 (5 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 23.02.2022 (0,5 MB)

2669 Landfalløya
Vurdering 29.01.1996 (6 MB) | Grunnundersøkelser 21.11.1997 (32 MB) | Grunnundersøkelser 30.11.2016 (24 MB) | Grunnundersøkelser 31.03.2017 (8 MB) | Vurdering 25.01.2018 (7 MB) | Vurdering 25.01.2018 (9 MB) | Vurdering 25.10.2018 (0,3 MB) | Vurdering 01.04.2022 (10 MB) | Kvalitetssikring 07.04.2022 (0,3 MB)

2787 Stillerud
Grunnundersøkelser 28.03.2022 (4 MB) | Vurdering 23.06.2022 (8 MB)

Det kan finnast detaljutredningar av kvikkleiresoner som ikkje er gjort tilgjengeleg på nettsidene, blant anna rapportar som ikkje er meldt inn til NVE.

         

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.