Publisert 15.06.2018 , sist oppdatert 08.07.2024

Kvikkleirerapporter for Sunnfjord kommune

Kartlegging av fare for store kvikkleireskred

Vurderingsrapport 18.03.2022 (33 MB)| Grunnundersøkelser 16.10.2019 (15 MB) | Befaring 1 08.08.2018 (177 MB) | Befaring 2 30.08.2019 (7 MB)

I 2022 fullførte NGI en oversiktskartlegging av fare for store kvikkleireskred på oppdrag for NVE. Det ble identifisert faresoner, samt en del aktsomhetsområder. I kartleggingen ble det også avdekket en del områder hvor det ikke er fare for kvikkleireskred, enten på grunn av befaring med påvist berg i dagen eller grunnundersøkelsene som viser grunt til berg, ikke sprøbruddmateriale, ikke sammenhengende sprøbruddmateriale eller liten kvikkleiremektighet. Se link til GIS-applikasjon og nedlastbare filer med detaljer rundt kartleggingen.

Last ned SHP-filer(zip)

Last ned SOSI-filer(zip)

Trykk her for å se på kart som viser aktsomhetskart-områdeskred.

NVE har i mars/april -24 kommet med et oppdatert aktsomhetskart for kvikkleire på NVEs nettsider Kvikkleiresoner (nve.no). Aktsomhetsområdene fra oversiktskartleggingen er tatt inn og områder uten fare for kvikkleireskred er tatt ut. For nærmere beskrivelse av aktsomhetskartet og nedlasting se:

Aktsomhetskart for kvikkleireskred - NVE

         

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.