Publisert 06.01.2017 , sist oppdatert 03.01.2024

Kvikkleirerapporter for Sandefjord kommune

Detaljutredning av kvikkleiresoner

1222 Sandefjordveien
Datarapport 07.11.2019 (9 MB) | Vurdering 10.12.2019 (1,3 MB)

1814 Fyllpå
Vurdering 18.03.2013 (18 MB)

1815 Kverne
Vurdering 18.03.2013 (18 MB)

1817 Åmodt
Vurdering 18.03.2013 (18 MB)

2270 Tulipanveien
Grunnundersøkelser 08.01.2008 (9 MB) | Vurdering 13.05.2008 (1 MB) | Vurdering 08.11.2011 (7 MB) | NVE-tiltaksplan 09.11.2011 (5 MB)

1955-2034 og 2279-2284 Soner fra InterCity Tønsberg-Larvik-kartleggingen 
Vurdering 30.1.2018 (55 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 27.3.2018 | Grunnundersøkelser: Avrop V-TS-05 Tønsberg-Stokke 18.11.2016 (27 MB) | Avrop V-SS-06 Stokke-Sandefjord 25.08.2016 (27 MB) | Avrop V-TS-04 Tønsberg-Stokke 25.09.2015 (25 MB) | Avrop V-SF-07 Sandefjord-Farriseidet 17.11.2016 (31 MB) | Avrop V-SF-25 Sandefjord-Farriseidet 03.03.2017 (36 MB) | Avrop V-TS-11 Tønsberg-Stokke 24.11.2016 (6 MB) | Avrop V-SS-24 Stokke Sandefjord 03.03.2017 (11 MB) | Avrop V-SF-31 Furustad-Larvik 02.03.2018 (48 MB)

1976 VSS13-10A
Vurdering 07.02.2023 (22 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 31.01.2023 (0,5 MB)

2030 VTS17-2
Grunnundersøkelser 10.02.2023 (9 MB) | Vurdering 02.01.2024 (4 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 04.09.2023 (1 MB)

2805 Dverdalsåsen
Grunnundersøkelser 18.02.2019 (17 MB) | Vurdering 09.04.2019 (27 MB) | Vurdering 26.03.2021 (32 MB)Vurdering 07.02.2023 (22 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 31.01.2023 (0,5 MB)

2921 Lystadsvingen
Vurdering 22.09.2023 (5 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 22.09.2023 (0,5 MB)

Det kan finnast detaljutredningar av kvikkleiresoner som ikkje er gjort tilgjengeleg på nettsidene, blant anna rapportar som ikkje er meldt inn til NVE.

         

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.