Publisert 06.01.2017 , sist oppdatert 02.01.2024

Kvikkleirerapporter for Holmestrand kommune

Detaljutredning av kvikkleiresoner

496 Jonsrud
Grunnundersøkelser 05.03.2021 (11 MB) | Grunnundersøkelser 06.09.2021 ( 16 MB) | Vurdering 28.04.2022 (40 MB) | Kvalitetssikring 14.06.2022 (1 MB)

502 Gunnestad
Grunnundersøkelser 11.11.2011 (16 MB) | Grunnundersøkelser 09.01.2015 (17 MB) | Vurdering 06.11.2012 (26 MB)

1183 Tangen
Vurdering 18.04.2016 (20 MB)

1189 Fredberg Vest
Vurdering 18.04.2016 (20 MB)

2057 Tangen Vest
Vurdering 18.04.2016 (20 MB)

2086 Holmestrand sentrum
Vurdering 27.01.2017 (3 MB) | Vurdering 13.12.2021 (3 MB) 

2395 Vingerjordet
Grunnundersøkelser 23.11.2017 (9 MB) | Vurdering 20.12.2017 (13 MB) | Vurdering av erosjonsforhold 28.06.2019 (10 MB) | Datarapport 04.02.2020 (13 MB) | Befaring  14.01.2021 (18 MB) | Vurdering 16.04.2021 (21 MB) | Kvalitetssikring 19.04.2021 (1 MB) | Erosjonssikring 12.5.2021 (9 MB) |

2396 Skolegata
Vurdering 20.12.2017 (13 MB) | Vurdering av erosjonsforhold 28.06.2019 (10 MB) | Datarapport 04.02.2020 (13 MB) | Befaring  14.01.2021 (18 MB) | Vurdering 22.01.2021 (9 MB) | Datarapport 22.02.2021 (6 MB) | Vurdering 16.04.2021 (21 MB) | Kvalitetssikring 19.04.2021 (1 MB) | Erosjonssikring 12.5.2021 (9 MB)

2397 Søndre Bøplassen
Vurdering 20.12.2017 (13 MB) | Vurdering av erosjonsforhold 28.06.2019 (10 MB) | Befaring  14.01.2021 (18 MB) | Grunnundersøkelser 12.02.2021 (12 MB) | Vurdering 16.04.2021 (21 MB) | Kvalitetssikring 19.04.2021 (1 MB)

2798 Ekelund
Vurdering 09.12.2019 (11 MB) | Grunnundersøkelser 30.06.2020 (6 MB)

2804 Ramberg
Grunnundersøkelser 06.01.2020 (7 MB) | Vurdering 06.01.2020 (5 MB)

2684 Breivold
Grunnundersøkelser 15.03.2022 (17 MB) | Vurdering 19.06.2023 (7 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 21.06.2023 (3 MB)

Det kan finnast detaljutredningar av kvikkleiresoner som ikkje er gjort tilgjengeleg på nettsidene, blant anna rapportar som ikkje er meldt inn til NVE.

         

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.