Publisert 21.01.2020 , sist oppdatert 16.05.2023

Kvikkleirerapporter for Rakkestad kommune

Detaljutredning av kvikkleiresoner

802 Vikland
Vurderingsrapport 13.12.2016 | Grunnundersøkelsesrapport 05.10.2016 | Kvalitetssikringsrapport 08.12.2016 

2852 Harlemåsen

Vurdering 21.3.2023 (7,7 MB)

Det kan finnast detaljutredningar av kvikkleiresoner som ikkje er gjort tilgjengeleg på nettsidene, blant anna rapportar som ikkje er meldt inn til NVE.

         

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.