Publisert 21.01.2020 , sist oppdatert 11.07.2024

Kvikkleirerapporter for Råde kommune

Detaljutredning av kvikkleiresoner

2227 Karlshus Ø

Grunnundersøkelser 12.07.2023 (22,6 MB) | Vurderingsrapport 04.09.2023 (29,2 MB) | Kvalitetssikring 06.09.2023 (1,2 MB)

Faresoner fra arealplan for InterCity strekningen Haug - Seut fra 2017:

2550-2553, 2557, 2558, 2561-2564, 2570-2577

Vurdering med vedlegg 24.05.2017 (94 MB) | Kvalitetssikring 09.06.2017 (4,6 MB)

Faresoner fra arealplan for InterCity strekningen Haug - Seut fra 2019:

2550-2553, 2557, 2558, 2561-2564, 2570-2572

Vurdering med vedlegg 13.12.2019 (31 MB) | Kvalitetssikring 08.01.2020 (1.9 MB)

Kartlegging av kvikkleire langs riksvegrute 1 (RR1): 2656 Grimstadstøa

Vurderingsrapport 08.04.2022 (25,2 MB) | Grunnundersøkelser 28.02.2022 (74,5 MB)

3028 Nystedveien

Vurdering 16.05.2024 (6,8 MB) | Grunnundersøkelser 31.01.2024 (9,4 MB)

Det kan finnast detaljutredningar av kvikkleiresoner som ikkje er gjort tilgjengeleg på nettsidene, blant anna rapportar som ikkje er meldt inn til NVE.

         

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.