Publisert 10.07.2018 , sist oppdatert 15.02.2022

Kvikkleirerapporter for Rødøy kommune

         

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.