Publisert 19.07.2018 , sist oppdatert 15.02.2022

Kvikkleirerapporter for Brønnøy kommune

Kartlegging av fare for store kvikkleireskred

Detaljutredning av kvikkleiresoner

2188 Borkamoen

Grunnundersøking 26.11.2003 (1,3 MB) | Vurdering 16.12.2011 (40 MB) | Vurdering 28.01.2015 (10 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 29.01.2015 (0,2 MB)

Det kan finnast detaljutredningar av kvikkleiresoner som ikkje er gjort tilgjengeleg på nettsidene, blant anna rapportar som ikkje er meldt inn til NVE.

         

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.