Publisert 10.09.2019 , sist oppdatert 24.03.2023

Kvikkleirerapporter for Sykkylven kommune

Kartlegging av fare for store kvikkleireskred

Vurdering 06.09.2019 (107,4 MB) | Grunnundersøkelser 30.06.2019 (133,6 MB)  | Befaring 10.08.2018 (56,8 MB)

I henhold til vurderingsrapporten er det  utarbeidet to typer aktsomhetskart innenfor kartleggingspolygonene vist i kartapplikasjonen under.

  • Aktsomhetskart-marin leire – viser områder der det kan finnes marine avsetninger og eventuelt kvikkleire og er viktig for geoteknisk vurdering med hensyn på lokalstabilitet (basert på NGUs løsmassekart og «Mulighet for marin leire»)
  • Aktsomhetskart-områdeskred – viser områder det kreves geoteknisk vurdering i forbindelse med vurdering av områdeskred i areal- og byggesaker (bygger på Aktsomhetskart-marinleire).

Last ned SHP-filer(zip)
Last ned SOSI-filer(zip)

Trykk her for å se på kart som viser aktsomhetsområdene.

Detaljutredning av kvikkleiresoner

Det kan finnast detaljutredningar av kvikkleiresoner som ikkje er gjort tilgjengeleg på nettsidene, blant anna rapportar som ikkje er meldt inn til NVE.

         

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.