Publisert 21.01.2020 , sist oppdatert 02.01.2024

Kvikkleirerapporter for Vestby kommune

Detaljutredning av kvikkleiresoner

Det kan finnast detaljutredningar av kvikkleiresoner som ikkje er gjort tilgjengeleg på nettsidene, blant anna rapportar som ikkje er meldt inn til NVE.

 

2516 Son - Vestby

Vurderingsrapport 11.05.2020 (14 MB)| Grunnundersøkelser 11.05.2020 (15 MB)| Kvalitetskontroll

2522 Dypendal | 2527 Presteøgården øst | 2528 Presteøgården vest | 2530 Hølendalen sør-vest | 2531 Søndre Hølendalen | 2532 Nordre Labu

Vurderingsrapport 25.06.2020 (55 MB)| Grunnundersøkelser | Kvalitetskontroll 24.11.2020 (1 MB)

Kartlegging av kvikkleire langs riksvegrute 1 (RR1): 2605 Østre Rød

Vurderingsrapport 08.04.2022 (25,2 MB) | Grunnundersøkelser 28.02.2022 (74,5 MB) 

         

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.