Publisert 21.01.2020 , sist oppdatert 23.02.2024

Kvikkleirerapporter for Nordre Follo kommune

Detaljutredning av kvikkleiresoner

BaneNor, Østfoldbanen (Ski-Sarpsborg), Østre linje. Faresoner: Ski O2.01, Ski O3.06, Ski O3.07, Ski O4.01, Ski O4.02, Ski 05.01, Ski O5.02, Ski O5.04, Ski O5.05, Ski O5.06, Ski O5.07, Ski O6.02, Ski O6.07, Ski O6.08, Ski O6.10 og Ski O6.11

Vurderingsrapport 31.03.2023 (38,7 MB) | Vedlegg til vurderingsrapport 31.03.2023 (30,5 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 26.05.2023 (1,8 MB) 

Det kan finnast detaljutredningar av kvikkleiresoner som ikkje er gjort tilgjengeleg på nettsidene, blant anna rapportar som ikkje er meldt inn til NVE.

         

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.