Publisert 21.01.2020 , sist oppdatert 02.01.2024

Kvikkleirerapporter for Nes kommune

Detaljutredning av kvikkleiresoner

349 Bollerud
Grunnundersøkelser Vorma - Uåa 29.8.2014 (38 MB)| Vurdering 29.4.2016 (36,5 MB)

352 Hundstad
Grunnundersøkelser Vorma - Uåa 29.8.2014 (38 MB)| Vurdering 29.4.2016 (36,5 MB)

353 Katterud
Grunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB)Grunnundersøkelser Vorma - Uåa 29.8.2014 (38 MB) | Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB) | Vurdering 29.4.2016 (36,5 MB)

354 Unes
Grunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB)Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB) 

355 Ilang
Grunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB) |Grunnundersøkelser Vorma - Uåa 29.8.2014 (38 MB) | Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB) Vurdering 29.4.2016 (36,5 MB) 

357 Kårud Nyborg
Grunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB)Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB)
Grunnundersøkelser Vorma - Uåa 29.8.2014 (38 MB)| Vurdering 29.4.2016 (36,5 MB)

359 Hovin
Grunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB)Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB)  
Grunnundersøkelser Vorma - Uåa 29.8.2014 (38 MB)| Vurdering 29.4.2016 (36,5 MB)

372 Mundkerudhagen
Grunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB)Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB)  

373 Henu
Grunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB)Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB)  

374 Vormsund
Grunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB)Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB)  

375 Vågstad Nordre
Grunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB)Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB)  

376 Vågstad Haug
Grunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB)Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB)  

377 Orli
Grunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB)Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB)  

378 Haug
Grunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB)Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB)  

380 Rotnes
Grunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB)Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB)  

383 Udenes kirke
Grunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB)Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB) 

384 Udenes
Grunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB) | Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB)  

387 Rud
Grunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB)Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB) 

392 Inngjerdinga
Grunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB)Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB)  

394 Bøler
Grunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB)Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB)  

395 Nyrotnes
Grunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB)Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB)  

396 Vågstad Søndre
Grunnundersøkelser 28.03.2006 (3,2 MB)Vurdering 29.06.2007 (33,4 MB)  

2308 Østby vestre
Vurdering 29.4.2016 (36,5 MB)

2297 Nikevegen
Vurdering 29.4.2016 (36,5 MB)

2298 Tesifallet
Vurdering 29.4.2016 (36,5 MB)

2299 Rakkestad søndre
Grunnundersøkelser Vorma - Uåa 29.8.2014 (38 MB) |Vurdering 29.4.2016 (36,5 MB)

2300 Rakkestad østre
Grunnundersøkelser Vorma - Uåa 29.8.2014 (38 MB) |Vurdering 29.4.2016 (36,5 MB)

2302 Nikevegen østre
Vurdering 29.4.2016 (36,5 MB)

2307 Skarning
Vurdering 29.4.2016 (36,5 MB)

2315 Hundstad nordre
Grunnundersøkelser Vorma - Uåa 29.8.2014 (38 MB) |Vurdering 29.4.2016 (36,5 MB)

2317 Ilang østre
Grunnundersøkelser Vorma - Uåa 29.8.2014 (38 MB) | Vurdering 29.4.2016 (36,5 MB)    

2373 Arnestad
Grunnundersøkelser Vorma - Uåa 29.8.2014 (38 MB) | Vurdering 29.4.2016 (36,5 MB)    

2374 Nyborg nordre
Grunnundersøkelser Vorma - Uåa 29.8.2014 (38 MB) | Vurdering 29.4.2016 (36,5 MB)    

2935 Skogfaret øst og 2944 Skogfaret vest

Vurdering 27.09.23 (13,6 MB) | Uavhengig kvalitetssikring 05.10.23 (6,0 MB)

Det kan finnast detaljutredningar av kvikkleiresoner som ikkje er gjort tilgjengeleg på nettsidene, blant anna rapportar som ikkje er meldt inn til NVE.

         

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.