Publisert 21.01.2020 , sist oppdatert 16.05.2023

Kvikkleirerapporter for Asker kommune

Detaljutredning av kvikkleiresoner

2619 Bøbekken nedstrøms Rørdammen (NORD) og 2620 Bøbekken nedstrøms Rørdammen (SØR)

Vurdering 18.11.21 | Grunnundersøkelser  24.03.15 | Grunnundersøkelser  15.07.19 | Grunnundersøkelser  26.08.21 | Uavhengig kvalitetssikring 30.11.21

Vurdering etter tiltak (15.11.22)

2701 Tofte i Asker og 2843 Tofte Nord

Vurdering 22.02.23 | Uavhengig kvalitetssikring 22.02.23

2849 Skjøttelvik

Grunnundersøkelse 1.12.2021 (4,2 MB) | Vurdering 3.12.2021 (10,3 MB) | Vurdering 25.4.2022 (0,5 MB)

Det kan finnast detaljutredningar av kvikkleiresoner som ikkje er gjort tilgjengeleg på nettsidene, blant anna rapportar som ikkje er meldt inn til NVE.

         

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.