Publisert 18.08.2016 , sist oppdatert 04.07.2023

Gámanjunni 3

Gámanjunni 3 er et ustabilt fjellparti som ligger på østsiden av Manndalen i Kåfjord kommune, Troms og Finnmark. Det ustabile fjellpartiet er tydelig avgrenset, med et estimert volum på 26 millioner m3 og bevegelse på inntil 6 cm/år. Et fjellskred fra Gámanjunni 3 kan krysse Manndalselva og nå bebyggelse. Fjellskredet kan demme opp elva, men sannsynlighet for påfølgende dambrudd er ansett som lav.

Den årlige sannsynligheten for et stort fjellskred fra Gámanjunni 3 er vurdert til å være større enn 1/100 pr år, det vil si at sannsynligheten for at et skred kan gå er mer enn 1% hvert år.  I kombinasjon med de vurderte konsekvensene av et mulig fjellskred, gjør dette at Gámanjunni 3 klassifiseres med høy risiko. NVE har derfor satt i gang kontinuerlig overvåking av fjellpartiet for å kunne varsle utsatt bebyggelse i god tid før et eventuelt skred utvikler seg.

Den kontinuerlige overvåkingen består 9 GPS-mottakere, flere webkamera, en værstasjon og landingsplasser i felt for helikopter. En bakkebasert radar (GB-InSAR) måler kontinuerlig bevegelse i det ustabile området fra dalen. Det er også etablert flere strekkstag og laser som måler avstand over utvalgte sprekker. 

Det er utarbeidet en egen geologisk rapport som beskriver Gámanjunni 3 (Bøhme m.fl., 2016).

Skredfaren fra Gámanjunni 3 legger begrensinger på hvilke byggetiltak som er tillatt i skredutsatt område. For mer informasjon om hvordan fare for fjellskred med sekundærvirkninger håndteres i arealplaner og byggesaker, se NVEs nettsider om arealplanlegging.

Kart over det ustabile fjellpartiet Gámanjunni 3 med tilhørende faresoner:
(trykk og naviger i kartet for informasjon)

GNSS-mottaker og landingsplass for helikopter

Foto: Fjellskredseksjonen/NVE

GNSS-mottaker

Foto: Fjellskredseksjonen/NVE

Skredtåa av Gámanjunni 3

Foto: Fjellskredseksjonen/NVE

Gámanjunni 3. Foto: H. Bunkholt, NGU
Gámanjunni 3. Foto: H. Bunkholt, NGU
Gámanjunni 3. Foto: H. Bunkholt, NGU
Gámanjunni 3. Foto: H. Bunkholt, NGU
Faresoner Gámanjunni 3. Kart: NVE
Faresoner Gámanjunni 3. Kart: NVE
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU
Kilde: Nasjonal database for ustabile fjellparti, NGU