Kvikkleirerapporter for Moss kommune - NVE

Kartlegging av fare for store kvikkleireskred

Vurdering 15.02.2019 (51 MB) | Grunnundersøkelser 08.06.2018 (13,3 MB)  | Befaring 29.05.2017 (48,6 MB)

Detaljutredning av kvikkleiresoner

Det kan finnast fleire detaljutredningar av kvikkleiresoner som ikkje er gjort tilgjengeleg på nettsidene, blant anna rapportar som ikkje er meldt inn til NVE.

2190 Moss Havn

Vurdering og kvalitetssikring 13.9.2016 (62 MB)

         

Utanfor kvikkleiresoner

Det kan også finnast kvikkleire utanom dei kartlagde kvikkleiresonene.

Generelt kan det finnast kvikkleire så lenge ein er under marin grense.