Publisert 29.09.2023 , sist oppdatert 16.10.2023

Tilsyn med energimerkeforskriften for produkter for (2022 -2023) viser fortsatt mye feilmerking

NVE har kontrollert om kravene til energimerking av produkter i fysiske butikker og i nettbutikker overholdes. Mange av de store kjedene som ble kontrollert i 2022 hadde fortsatt butikker hvor produktene var mangelfullt merket. De færreste hadde merket alle produktene riktig. 

Varmeovner og luft-til-luft-varmepumper var produktgruppene som ble prioritert for tilsyn i perioden 2022-2023. NVE har kontrollert et utvalg av små og store butikker i Trøndelg, Møre, Oslo og Lillehammer i årene 2022 - 2023.

Det er gjort en rekke funn som viser at energimerkereglene ikke overholdes. Funnene fordeler seg slik, se tabellene under.

Tabell 1 :  Tilsyn med energimerking i fysisk butikk. Avvik kan være mangler energietikett,  feilplassert energietikett,  feil format energietikett eller feil innhold energietiket.
Fysisk butikk 2022 2023
Produktgrupper Varmeovner og luft- til- luft- varmepumper Varmeovner og luft- til- luft- varmepumper
Antall butikker 8 34
Antall kontrollerte produkter 200 584
Antall/ prosent avvik 87 (43,5%) 337 (57,7%)
Tabell 2: Tilsyn med energimerking i nettbutikk. Alle produkter manglet elektronisk energietikett og produktdatablad i nærheten av prisen.
Nettbutikk  september. 2023
Produktgrupper Varmeovner og luft- til- luft- varmepumper
Antall nettbutikker 4
Antall kontrollerte produkter 407
Antall/ prosent avvik 407 (100%)

NVE gjennomfører tilsyn med energimerking av produkter og vil i større grad prioritere nettbutikker i tiden fremover.

   Vi forventer nå at kjedene:
     - Sikrer at butikkene setter seg inn i regelverket og merker produktene korrekt.
    - Innarbeider systematisk oppfølging av energimerking i deres organisasjon og prioriterer prosessen med å innarbeide gode rutiner for oppfølging, slik at alle produkter med krav om energimerking selges og markedsføres i samsvar med gjeldende regler.

Energimerking bidrar til bedre forbrukervalg, energieffektivisering og like konkurransevilkår mellom forhandlere og mellom leverandører. Riktig energimerking bidrar til at forbrukerne får presentert nødvendig og lovpålagt informasjon som grunnlag for energisparende forbrukervalg. Energietiketten, i fysisk butikk, skal være godt synlig og festet til produktet på  den måten som regelverket krever. I nettbutikk skal energietiketten og produktdatablad være tilgjengelig i nærheten av prisen og disse må ha riktig format og innhold. I reklame skal det henvises til energieffektivitetsklasse.

Energimerkeforskriften og produktspesifikke regler 

NVE-nettside for økodesign og energimerking av produkter

NVE-nettside for tilsyn med økodesign- og energimerkekrav

Kontaktinformasjon

Halem Darwish, hada@nve.no