Publisert 26.01.2021 , sist oppdatert 17.06.2021

Presentasjoner fra statusmøtet om NVEs arbeid med økodesign og energimerking av produkter - 17. februar 2021

NVE arrangerte 17. februar 2021 sitt årlige statusmøte om økodesign og energimerking. Presentasjonene fra webinaret finner dere i menyen til høyre. 

Program:

13.00 - 13.10 Velkommen

13.10 - 13.35 Om rettskildene og enkelte problemstillinger

13.35 - 13.45 Informasjon om nye energietiketter og informasjonskampanje

13.45 - 14.15 Genomgång av de reviderade kraven på ekodesign och energimärkning av belysning - Peter Bennich, Energimyndigheten i Sverige

14.15 - 14.25 Virtuell benstrekk og kaffepause

14.25 - 15.00 Regelverksutvikling i Norge og EU

 • Nye EU-forordninger gjennomført i norsk forskrift
 • EU-forordninger “på vei til Norge”
 • Regelverksutvikling i EU i 2021
  • NVEs prioriterte produkter (oppvarmingsprodukter)
  • Ikke-prioriterte produkter
  • Kort status for andre prosesser (ny arbeidsplan, revisjon av økodesignmetodikken (MEErP) og revisjon av økodesigndirektivet)

15.00 - 15.15 Tilsyn med forskriftene

 • Status for produkttilsyn – energimerking og økodesign
 • Resultatene fra tilsynskontrollene i 2020 og tilsynsgruppens planer for 2021
 • Nordisk tilsynssamarbeid
 • Prosjekter i nordisk regi

15.15 – 15.30 Avsluttende kommentarer og spørsmål

Kontaktinformasjon

Størk Lien, sal@nve.no

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no