Publisert 20.10.2020 , sist oppdatert 17.06.2021

Høring - endringer i økodesign- og energimerkeforordninger vedtatt i EU i 2019

EU-kommisjonen har lagt fram forslag til endringer av både generell og produktspesifikk karakter i forordninger vedtatt i 2019. Endringene gjelder tjenere og datalagringsprodukter, elektriske motorer og turtallsregulatorer,  kjøleapparater, oppvaskmaskiner, vaskemaskiner og kombinerte vaskemaskiner og tørketromler (husholdninger), lyskilder og separat forkoplingsutstyr, elektroniske skjermer og kjøleapparater til direktesalgsformål. Endringsforslagene skal behandles i henholdsvis forskriftskomiteen for økodesign 10. november og i ekspertgruppekomiteen for energimerking 13. november 2020. Frist for kommentarer til NVE er 28. oktober.

I både energimerkeforordningene og økodesignforordningene som ble vedtatt i EU i 2019, har Kommisjonen identifisert flere uklarheter som de ønsker å rette opp. Uklarhetene er av både generell og spesifikk karakter. Forordningene som ønskes endret, er ennå ikke tatt inn i EØS-avtalen og gjennomført i norske forskrifter, med unntak av forordningen om elektriske motorer og turtallsregulatorer som ble gjennomført i norsk rett 6. oktober 2020.

Produktene er ikke blant NVEs prioriterte produkter for særskilt oppfølging. I praksis betyr det at eventuelle høringsuttalelser som NVE finner at ikke er tungtveiende nok til at produktet likevel prioriteres, ikke vil bli sendt videre som en nasjonal kommentar. I slike tilfeller må høringsparten bruke sine bransjekanaler inn mot Kommisjonen for å fremme sitt syn. Formålet med denne høringen er således både å informere om kommende regelverk og eventuelt fange opp konsekvenser ved regelverket som NVE ikke er kjent med.

Forslag til endring av energimerkeforordningene

For energimerkeforordningene, foreslår Kommisjonen felles endringer som skal klargjøre begrepet «declared values» og forskjellen mellom «a parameter» and a «value». I tillegg foreslås spesifikke endringer i hver av de enkelte forordningene. 

Delegert forordning: 

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... of XXX amending Delegated Regulations (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 and (EU) No 2019/2018 with regard to energy labelling
requirements for electronic displays, light sources, washing machines and washerdryers, dishwashers, refrigerating appliances and refrigerating appliances with a direct sales function

Vedlegg:

ANNEXES to the COMMISSION DELEGATED REGULATION amending Delegated Regulations (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 and (EU) No 2019/2018 with regard to energy labelling requirements for electronic displays, light sources, washing machines and washerdryers, dishwashers, refrigerating appliances and refrigerating appliances with a direct sales function


Forslag til endring av økodesignforordningene

Også for økodesignforordningene, foreslår Kommisjonen felles og spesifikke endringer. 

Kommisjonsforordning:

COMMISSION REGULATION (EU) …/… of XXX amending Regulations (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 and (EU) 2019/2024 with regard to ecodesign requirements for servers and data storage products, electric motors and variable speed drives, refrigerating appliances, light sources and separate control gears, electronic displays, household dishwashers, household washing machines and household washer-dryers and refrigerating appliances with a direct sales function

Vedlegg: 

ANNEXES to the COMMISSION REGULATION (EU) …/… amending Regulations (EU) 2019/424, (EU) 2019/1781, (EU) 2019/2019, (EU) 2019/2020, (EU) 2019/2021, (EU) 2019/2022, (EU) 2019/2023 and (EU) 2019/2024 with regard to
ecodesign requirements for servers and data storage products, electric motors and variable speed drives, refrigerating appliances, light sources and separate control gears, electronic displays, household dishwashers, household washing machines and household washer-dryers and refrigerating appliances with a direct sales function

Frist for innspill til NVE: 28. oktober.

Kontaktinformasjon

Ingvill Sjøvold Nilsen, isni@nve.no

Kirsti Hind Fagerlund, khf@nve.no