Publisert 15.04.2020 , sist oppdatert 18.06.2021

Ny veileder skal bidra til driftssikre løsninger for minstevannføring

NVE har gitt ut en ny veileder som gjelder alle vassdragsanlegg som har krav om slipp av minstevannføring.

Illustrasjonsfoto: GLB

Veilederen er utarbeidet med tanke på plan- og byggefasen, fordi denne fasen er spesielt avgjørende for hvordan arrangementet vil fungere i drift. Veilederen inneholder en sjekkliste som forteller hvordan vi ønsker at arrangementet for minstevannføring beskrives i en detaljplan. En grundig plan er et godt utgangspunkt for en effektiv saksbehandling i NVE.

Veilederen gir råd til tiltakshaverne

- Ved å følge anbefalingene i veilederen vil tiltakshaver kunne oppfylle de pålagte kravene til minstevannføring, sier seksjonssjef Mari Hegg Gundersen.

Veilederen gir anbefalinger for hvordan minstevannføringen kan slippes forbi en dam og hvordan tiltakshaver kan måle og dokumentere at rett vannføring er sluppet tilbake i elva. I tillegg gir veilederen råd om hvordan tiltakshaver bør følge opp arrangementet i driftsfasen slik at det fungerer i samsvar med de kravene som er satt.

Veilederen erstatter NVEs veileder 1/2012 «Slipp og dokumentasjon av minstevannføring for små vassdragsanlegg med konsesjon».

Flere veiledere

NVE har utarbeidet flere veiledere og faktaark (god praksis) som er relevante ved planlegging og oppfølging av minstevannføringsarrangement. Disse kan med fordel leses i kombinasjon med denne veilederen.

Kontaktpersoner

Seksjonssjef: Mari Hegg Gundersen, e-post mhg@nve.no

Senioringeniør: Sigrun Birkeland Rawcliffe, e-post sbi@nve.no

Veileder for slipp, måling og dokumentasjon av minstevannføring