Publisert 19.05.2020 , sist oppdatert 18.06.2021

NVE har oversendt klager på Øyfjellet vindkraftverk til Olje- og energidepartementet

NVE har oversendt syv klager på fire vedtak om Øyfjellet vindkraftverk til OED.

Bakgrunn

NVE har oversendt syv klager på fire vedtak datert 18.12.2019 og 08.04.2020 til Olje- og energidepartementet (OED). De påklagde vedtakene er:

  • vedtak om godkjenning av detaljplan, miljø-, transport- og anleggsplan og andre konsesjonsvilkår (18.12.2019)
  • vedtak om godkjenning av konsesjonsendring (18.12.2019)
  • vedtak om godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for nettilknytning for Øyfjellet vindkraftverk (18.12.2019)
  • vedtak om ytterligere avbøtende tiltak av hensyn til reindriftens vårflytting 2020 (08.04.2020)

 

NVE har vurdert klagene

NVE har vurdert klagegrunnene som angår NVEs saksbehandling og innholdet i vedtakene. Flere av de som klager ber om at gjeldende konsesjon trekkes tilbake, og mener at vilkårene for godkjenning av detaljplan/MTA ikke er oppfylt og dermed ikke kan godkjennes. Flere klagere ber NVE om å beslutte utsatt iverksettelse av vedtakene inntil klagene er avgjort.

 

NVE oversender klagene til OED

Etter vår vurdering gir ingen av klagene grunnlag for å gjøre om våre vedtak. Klagene oversendes derfor til Olje- og energidepartementet for endelig avgjørelse.

 

Vil du vite mer?

Alt om konsesjonssaken for Øyfjellet vindkraftverk finner du på våre nettsider.

Kontaktperson

Øyvind Leirset

Seksjonssjef

e-post: oyle@nve.no

tlf: 400 69 485