Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 30.11.2015 , sist oppdatert 17.06.2021

Regelverk og skjema

Energiloven kap. 9 og kraftberedskapsforskriften har bestemmelser om beredskap og sikkerhet for virksomheter som inngår i Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO).

Energiloven og kraftberedskapsforskriften har regler som bidrar til at Norge har god leveringssikkerhet på elektrisitet og god beredskap i ekstraordinære situasjoner. NVE fører beredskapstilsyn etter både kraftberedskapsforskriften og energilovforskriften. I tillegg fører vi tilsyn etter sikkerhetsloven. 

NVE har utgitt veiledning og flere maler og skjema til kraftberedskapsforskriften. Gjeldende veileder er publisert 22.12.2020. 

Relevante skjema og maler

- Melding om sikring av konsesjonspliktige anlegg ( pdf ) ( word )

- Melding om klassifisering av driftskontrollsystem ( pdf ) ( word )

- Informasjonssikkerhetsavtale - norsk (docx)

- Informasjonssikkerhetsavtale - engelsk (docx)

- Taushetserklæring - norsk (docx) (pdf)

- Taushetserklæring - engelsk (docx) (pdf)

- Varsling pågående hendelser ( word )

- Rapport om uønskede hendelser forårsaket av teknisk svikt, uhell, ulykker, naturgitte forhold osv ( pdf ) ( word )

- Rapport uønskede hendelser forårsaket av uvedkommende ( pdf ) ( word )

- Normer og standarder ( pdf )

- Sammenheng mellom sikringsnivå og sikringsklasser ( pdf )

- Beredskapsrom - utstyr, drift, vedlikehold og kontroll ( pdf )

- Innmelding av kontaktinformasjon til KDS (word

- Sjekkliste for IKT-sikkerhet i anskaffelser og tjenesteutsetting