Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 30.11.2015 , sist oppdatert 23.09.2021

Regelverk og skjema

Energiloven kap. 9 og kraftberedskapsforskriften har bestemmelser om beredskap og sikkerhet for virksomheter som inngår i Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO).

Energiloven og kraftberedskapsforskriften har regler som bidrar til at Norge har god leveringssikkerhet på elektrisitet og god beredskap i ekstraordinære situasjoner. NVE fører beredskapstilsyn etter både kraftberedskapsforskriften og energilovforskriften. I tillegg fører vi tilsyn etter sikkerhetsloven. 

NVE har utgitt veiledning og flere maler og skjema til kraftberedskapsforskriften. Gjeldende veileder er publisert 22.12.2020.