Publisert 03.11.2015 , sist oppdatert 08.09.2022

Retningslinjer for stenge- og tappeorganer, rør og tverrslagsporter

Retningslinjer til damsikkerhetsforskriftens §§ 5-14 og 5-15, publisert februar 2011 (andre utgave)

Retningslinjer for stenge- og tappeorganer, rør og tverrslagsporter utdyper bestemmelser gitt i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) §§ 5-14 og 5-15, og gir uttrykk for den praksis som NVE vil følge i sin saksbehandling for å påse at kravene i forskriften oppfylles. Andre løsninger enn de som er anført i retningslinjene kan aksepteres dersom like god sikkerhet kan dokumenteres.

Retningslinjene gjelder for anlegg i konsekvensklasse 1 og høyere, men NVE anbefaler at den også brukes for anlegg i konsekvensklasse 0, og med samme standard ved prosjektering som for anlegg i klasse 1. Dette gjelder spesielt for anlegg som er bygget på grunnlag av konsesjon etter vassdragslovgivningen, der det alltid er NVE som står for byggesaksbehandlingen inklusiv godkjenning av tekniske planer.

I retningslinjene er det inkludert et Vedlegg A – H, med mer detaljerte opplysninger og beskrivelser av anleggskomponenter og utførelse. Dette er utfyllende materiale og data som er ment å skulle brukes sammen med retningslinjene.

NB: Det er gitt ut tre tillegg til retningslinjene. Se høyre kolonne.

 

Spørsmål, kommentarer, o.l. kan rettes til NVEs kontaktperson, se kontaktinformasjon i høyre kolonne.