Publisert 14.11.2023 , sist oppdatert 06.06.2024

NettKart

NVE lanserer høsten 2023 nettsiden NettKart.nve.no. NettKart er resultatet av et prosjektarbeid som har som mål å sørge for at NVE Atlas er oppdatert med alle eksisterende ledninger og stasjoner. 

NettKart.nve.no er er rapporteringsside for kartdata over nettanlegg. NVE trenger å motta strukturerte data fra konsesjonærer, for å ha et oppdatert kart over nettanlegg. Derfor ønsker vi å motta datasett på GeoJSON-format fra konsesjonærer gjennom NettKart.nve.no. Data skal rapporteres mellom 1. februar 2024 og 29. februar 2024, med endelig rapporteringsfrist 29. februar 2024

NettKart.nve.no har to funksjonaliteter fram til 1. februar 2024:

  • "Fortsett uten å logge inn": her kan alle aktører teste om filene sine er i henhold til GeoJSON-standard og kravspesifikasjon. 
  • "Logg inn": her kan man teste pålogging gjennom Altinn og teste rapportering av filer. Data som "rapporteres" før 1. februar, havner ikke i NVE sine aktive databaser og må rapporteres på ny etter 1. februar. 

Valideringsfunksjonaliteten vil være tilgjengelig også etter 1. februar. Fra 1. februar vil all data som rapporteres gjennom pålogging via Altinn havne i NVE sine aktive databaser og bli synlig på NVE Atlas. 

Se spørsmål og svar om NettKart og ny rapporteringsordning for kartdata i høyre kolonne. 

Oversikt over endringer og presiseringer i det som har blitt kommunisert fra NVE

NV sEendte ut et varsel om vedtak hvor vi ba anleggskonsesjonærer rapportere kartdata til NVE. NVE har fått tilbakemeldinger på varselet, og ønsker derfor å gjøre noen endringer basert på innspillene. En oppsummering av endringene er listet under. Fullstendig oversikt over endringer og hva det innebærer finnes i brev datert 05.12.23 og i oppdatert kravspesifikasjon i høyre kolonne. 

Utsendt informasjon fra NVE:

Viktigste endringer fra første varsel om vedtak til brev om endringer og pålegg om rapportering:

  • Mulighet for alle aktører å teste datasett uten å måtte logge inn i Altinn og uten at dataen sendes til NVE.
  • Behov for å rette opp slik at konsesjonær skal rapportere og ikke eier. 
  • Mulighet til å få fritak fra rapportering dersom data NVE har tilgjengelig i dag er korrekt.
  • Presisering av hvilke anlegg som skal rapporteres og spesielt hva som gjelder for produksjonsanlegg.
  • Muligheten til å rapportere data frivillig før 15. desember utgår. Presisering av endelig rapporteringsfrist 29. februar 2024. 
  • Selve rapporteringsløsningen på nettkart.nve.no vil ikke åpnes 8. desember. Istedenfor lanseres en valideringsside og en rapporteringsside til NVEs testdatabase 13. desember. 

Informasjonsmøte

NVE arrangerte et åpent, digitalt informasjonsmøte 15. november, hvor det også var mulig å stille spørsmål til NVE. Hensikten var å orientere om arbeidet med å samle inn kartdata, og gi mulighet for anleggseiere til å stille spørsmål og komme med innspill. Flere av spørsmålene og svarene som ble gitt, kan finnes i "Spørsmål og svar"-boksen til høyre. Opptaket av møtet er nå tilgjengelig på vår YouTube-kanal. Vær oppmerksom på at det har blitt gjort noen endringer fra tidspunktet informasjonsmøtet ble holdt. De viktigste endringene er listet over og finnes i oppdatert kravspesifikasjon.  

Informasjonsdeling framover

NVE vil fortsette å sende all offentlig informasjon og viktige opplysninger gjennom postmottak. Ettersom det kan ta litt tid fra postmottaket får informasjonen til den når de riktige folkene i bedriften, ønsker vi også å få direkte kontakt med relevante personer gjennom en e-post-liste. Dette gjelder både anleggskonsesjonærer, leverandører, konsulenter eller andre som har interesse av å motta informasjon. De som ønsker direkte informasjon fra NVE, kan melde seg på følgende vår e-post-liste her.

Kontaktinformasjon:

Prosjektleder: Maren Refsnes Brubæk, marebr@nve.no