Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 18.09.2019 , sist oppdatert 29.06.2021

Energibruk i industrien

Industriens energibruk øker mot 2040

Denne siden omfatter energibruk i tradisjonell industri i Fastlands-Norge, energi til petroleumsnæringen, datasentre, landbruk, bygg og anlegg.

NVE forventer betydelig oppgang i strømforbruket i industri, petroleumsnæringen og datasentre mot 2040. Nye kraftintensive anlegg og utvidelser av eksisterende anlegg vil gi stort behov for strøm. Innen industrien er det i metallindustrien det ventes størst vekst, med utvidelser av aluminiumsfabrikkene på Karmøy og Husnes som de største prosjektene. I petroleumsnæringen skal Utsirafeltet elektrifiseres fra 2019. For datasentre er det mange planer, men vanskelig å anslå hvor mange prosjekter som blir realisert. Vi viser derfor bare i hvilken retning vi tror det går, med betydelig oppgang i strømforbruk mot 2040. Det er nærmere omtale av energibruk i de ulike gruppene ved siden av figurene under.    

Det er laget mer utfyllende rapporter og faktaark om flere av sektorene. Se oversikt til høyre på siden.

I figurene under kan du se energibruk i industri, datasentre, petroleumsnæringen, landbruk, bygg og anlegg fra 1990 til 2018 og NVEs anslag mot 2040. Det stor usikkerhet i fremskrivninger så langt frem i tid. Figurene viser i hvilken retning energibruk til transport er ventet å gå.

Kontaktpersoner

Fagansvarlig:
Dag Spilde, dsp@nve.no

Seksjonssjef:
Ane Torvanger Brunvoll, atbr@nve.no