Publisert 10.02.2020 , sist oppdatert 28.12.2021

Miriam Jackson

Navn: Miriam Jackson
Tittel: Forsker (Ph.D, California Institute of Technology)

Miriam Jackson i Bhutan

Avdeling: Hydrologisk avdeling
Seksjon: Seksjon for bre, is og snø (HB)
Epost: mja 'at' nve.no
Telefon: 22 95 90 92 
Adresse
: Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE),
Pb. 5091 Majorstuen, 0301 Oslo

Arbeider med:

  • Jøkulhlaup (GLOF, Glacier Lake Outburst Floods)
  • Måling og modellering av norske breer
  • Brehydrologi 

Prosjekter:

 Verv: