Massebalansemålinger - NVE
Snøens tetthet måles om våren på ett eller to steder på hver bre. Resultatene brukes til å beregne snøens vannekvivalentverdi i alle målepunkt, slik at breens vinterbalansen kan beregnes. Foto Hallgeir Elvehøy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 

 

Snødypet måles ved sondering i 50 - 150 punkt på breen. Foto: Hallgeir Elvehøy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommersmelting og netto endring frå år til år måles på stakar og tårn. Foto: Hallgeir Elvehøy