Publisert 11.06.2015 , sist oppdatert 03.04.2023

Isforhold i vassdrag

NVE arbeider for økt sikkerhet ved ferdsel på is. Vi driver derfor en landsomfattende ismeldingstjeneste på Internett, sender ut pressemeldinger om isforholdene før feriene vinterstid, og gir råd om ferdsel på is.

Er isen farbar? Foto: Sondre Kvambekk - Trolltjernet i Våler, november 2008

NVE drifter selv noen målestasjoner av istykkelsen, men vi er helt avhengig av at folk som ferdes på isen melder fra om isforholdene. I Osloområdet er det spesielt et godt samarbeid med turskøytegruppen til Skiforeningen. Ellers rundt i landet bidrar kraftverk, kommuner, Røde Kors og isfiskere.

Motorisert ferdsel på is var tidligere av stor betydning, og NVE hadde da et betydelig større målenett. Vi jobber med å digitalisere alle gamle observasjoner, og vil deretter gjenåpne noen av de lengste tidsseriene for å overvåke klimaet.

Endringer i isforholdene er også gjenstand for konsekvensvurderinger ved vassdragsinngrep. Spesielt gjelder dette ved kraftutbygginger hvor isforholdene kan forverres. Også i uregulerte vassdrag oppstår det isproblemer hvor NVE bidrar med råd og foreslår tiltak.