Publisert 09.12.2015 , sist oppdatert 15.06.2021

Iskart - svekket is

På grunn av vassdragsregulering vil det på regulerte vann være endringer i vannstand og gjennomstrømning som er forskjellig fra forholdene på uregulerte vann. Dette påvirker isforholdene i deler av innsjøene.

Den tidligere spesialversjonen av NVE-atlas er avsluttet, og kartet er nå en standard bakgrunn på vårt iskart. I tillegg til svekket is på grunn av reguleringer viser iskartet også isobservasjoner, registrerte isulykker, isproblemer og sanntidsdata av vanntemperaturer og vannføring.

Det er viktig å forstå at kartbakgrunnen viser en normal midtvintersituasjon. Under islegging og isløsning, samt i milde vintre og nedbørrike vintre, kan de svekkete områdene være vesentlig større enn angitt på kartet.

Kartet startes med iskart.no

Pek eller klikk på ikonet i nedre høyre hjørnet av iskartet for viktig informasjon om svekket is kartbakgrunn.

Kartene er basert på lokalkjentes erfaring, og det er alltid en mulighet for at noen svekkede områder er oversett. Vi mener likevel at det er viktig å informere om disse farlige områdene som vi kjenner til.

Vær klar over at inntak/utløp (vannvei) ofte er grovt tegnet inn i kartet, og av og til "bommer" de på områdene med svekket is. Stol da mest på at de røde områdene er riktig plassert.

Vi er svært takknemlig for tilbakemelding om feil til aask@nve.no