Publisert 11.06.2018 , sist oppdatert 12.04.2024

Faktaark / Fact sheets

Faktaark kan lastes ned som pdf. Faktark kan også bestilles i trykt utgave (så langt lageret rekker) ved å sende en epost til bre@nve.no. Oppgi fullt navn/institusjon, postadresse og ønsket antall eksemplarer.

The information sheets can be downloaded as pdf files. Paper copies can be ordered (while supplies last) by sending an e-mail to bre@nve.no. Give your full name/institution, postal address and required number of copies.

NVE 2024. Oversikt over norske breer/Overview of Norwegian glaciers. NVE Fakta 01/2024, 4s. https://publikasjoner.nve.no/fakta/2024/fakta2024_01.pdf

NVE 2023. Oversikt over norske breer/Overview of Norwegian glaciers. NVE Fakta 02/2023, 4s. https://publikasjoner.nve.no/fakta/2023/fakta2023_02.pdf

NVE 2022. Jøkullaup. NVE Fakta 05/2022,4s. https://publikasjoner.nve.no/fakta/2022/faktaark2022_05.pdf

NVE 2022. Oversikt over norske breer/Overview of Norwegian glaciers. NVE Fakta 03/2022,4s. http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2022/faktaark2022_03.pdf

NVE 2021. Oversikt over norske breer/Overview of Norwegian glaciers. NVE Fakta 01/2021, 4s. http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2021/faktaark2021_01.pdf

NVE 2020. Oversikt over norske breer/Overview of Norwegian glaciers. NVE Fakta 02/2020, 4s. http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2020/faktaark2020_02.pdf

NVE 2019. Oversikt over norske breer/Overview of Norwegian glaciers. NVE Fakta 08/2019, 4 s. http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2019/faktaark2019_08.pdf.

NVE 2018. Oversikt over norske breer/Overview of Norwegian glaciers. NVE Fakta 02/2018, 4 s. http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2018/faktaark2018_02.pdf.

NVE 2010. Svartisen Subglasiale Laboratorium - unikt forskningslaboratorium under isen. NVE Fakta 01/2010, 4 s. http://publikasjoner.nve.no/faktaark/2010/faktaark2010_01.pdf