Publisert 18.11.2022 , sist oppdatert 01.12.2023

Vinnere av jubileumsfotokonkurransen

Fannaråkbreen 11. september 2022. Vinner i klassen Breportrett. Foto: Lorenzo Poli

Breportrett:
Fannaråkbreen (Bre-ID 2656), Lorenzo Poli: Det er en utfordring å lage et portrett av en isbre der bildet er originalt og samtidig tydelig viser hva fotografen har ment. Bildet av Fannaråkbreen gir med sin kontrastrike eksponering et svært tydelig inntrykk av breflatens utallige varianter. Fraværet av farger er med på å forsterke inntrykket sammen med det tette utsnittet. Helhetsinntrykket blir at vi som publikum tross avstanden kommer nærmere hvordan breen kan oppleves, og at fotografen aktivt og bevisst har benyttet virkemidler som hjelper oss i lesingen av bildet.


Menneske på bre:
Austdalsbreen (Bre-ID 2478), Jostein Aasen: Vinnerbildet er tett komponert, der fotografen ved bruk av et kort teleobjektiv drar personen på bildet nær de dramatiske breelementene. Ved å plassere personen nederst i et hjørne blir våre blikk dratt i en diagonal fra nederst til høyre til øverst til venstre. Denne diagonalen blir forsterket med at personen på skuteren vrir kroppen i samme retning, og at vi oppfatter at blikkretningen er likedan. Kontrasten mellom den relativt ensartede breflaten mot fargene og de mørke flatene til personen på skuter bidrar til balanse og retning i bildet.


Åpen klasse:
Nigardsbreen (Bre-ID 2297), Jostein Aasen: Brelandskap kan oppleves minimalistiske, spesielt i kontrastfattig lys. I slike forhold er utvalget og plasseringen av elementer svært viktige. Fotografen har valgt å bruke de kjente trekanthyttene som hovedelement, sammen med nøye utvalgte elementer og virkemidler. Flokken av mennesker i det fjerne bryter snøflaten subtilt og bidrar til å vekke interesse. En liten detalj er også at toppen av den største hytta bryter brehorisonten. På den måten forsterkes dybdefølelsen i det relativt flate bildelandskapet. Lyset og fargene er delikate, og gode eksempler på at snø sjelden er helt hvit og himmel sjelden er ensartet blå.


Forside Brerapporten 2022:
Grotbrean (Bre-ID 2741), Liss Marie Andreassen: Også enkeltbilder kan fortelle historier. Bildet av Grotbrean har fått med seg de ulike aspektene av en bres utvikling og elementer. Breens tilstand på dette tidspunktet, bresjøen nedenfor, morenene og linjene i landskapet, eksponerte fjellsider, avrenningen og bekker. Alt bidrar i en fortelling som man kan lære noe av. Linjen fra øverst til høyre til nederst til venstre bidrar til fortellingen og lesingen av bildet. Bildet er godt komponert og jevnt eksponert. Og så viser bildet at men ikke trenger å bruke fly, drone eller helikopter for å få gode oversiktsbilder ovenfra.

Det kom inn 88 bilder fra 21 fotografer til konkurransen. Bildene ble vurdert av en jury som var Stig Storheil, fotoarkivar i NVE, og Bjørn Lytskjold, hobbyfotograf og breentusiast.