Publisert 02.12.2020 , sist oppdatert 01.12.2023

Norske fonner i endring

I en ny rapport fra NVE ser vi på 10 utvalgte fonner av arkeologisk interesse i Norge. Vi har brukt bilder fra Sentinel-2 satellitten, med 10 m oppløsning, for å kartlegge fonnenes tilstand og endring. Nedbør- og temperaturdata fra seNorge er brukt for å estimere snø- og issmelting for fonnene. Ved hjelp av langtidsprognoser kan vi estimere smelting 6 uker fram i tid.

Funn av skiferspiss fra (yngre) steinalder på isen på Storbreen i Oppdal kommune, 2019. Foto: Tord Bretten

Nyhetssak i fullskjerm

 

Andreassen, L.M. (red.), M. Callanan, T. Saloranta, B. Kjøllmoen og T. Nagy. 2020. FonnSat - Fonner, arkeologi og satellittdata. NVE Rapport 41-2020, 65 s.

Kontaktinformasjon

Forsker Liss Marie Andreassen, e-post: lma@nve.no