Publisert 21.06.2018 , sist oppdatert 01.12.2023

Artikkel om forholda på bunnen av Engabreen

En ny artikkel er publisert i Journal of Glaciology om modellering av forholdene ved bunnen av Engabreen. Tittelen er: «Basal conditions at Engabreen, Norway, inferred from surface measurements and inverse modelling». Hva er spesielt med artikkelen? Det er ikke første gang at forskere har modellert forhold under en isbre. Det som er spennende her at vi bruker målinger av noen av modellparametrene fra Svartisen subglasiale laboratorium. Både skjærspenning og glidning ved brebunnen har blitt målt. Da kunne vi bruke disse for å justere modellen. Hastighet på breoverflaten er også brukt å justere modellen. Vi har målt bevegelsen av staker på breen over flere år, men nå er det også mulig å hente disse data fra satellitter. Det har en forsker på Universtitet i Oslo gjort med bilder fra Landsat-satellitten. Dette var et genuint nordisk samarbeid med forskere fra Norge, Danmark og Finland gjennom Nordic Centre of Excellence SVALI (Stability and Variations of Arctic Land Ice).

Referanse og lenke til artikkelen:

Solgaard, A. M., A. Messerli, T. Schellenberger, C. Hvidberg, A. Grinsted, M. Jackson, T. Zwinger, N. Karlson and D. Dahl-Jensen. 2018. Basal conditions at Engabreen, Norway, inferred from surface measurements and inverse modelling. Journal of Glaciology, 1-13. doi:10.1017/jog.2018.45.