Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 11.06.2015 , sist oppdatert 04.02.2022

NVEs historie

Fra Canal-Direction til et moderne direktorat - en presentasjon av NVEs historiske utvikling.