Publisert 05.01.2021 , sist oppdatert 31.01.2023

Innsynskrav om kvikkleiresaker

Vi mottar for tiden svært mange innsynskrav om kvikkleiresaker. Av hensyn til effektivitet og likebehandling, oppfordrer vi til at alle innsynskrav opprettes gjennom eInnsyn. Vi gjør oppmerksom på at behandlingen av innsynskrav om kvikkleire kan ta lengre tid enn normalt.

Hvis du ikke finner dokumentet du leter etter, kan du også sende innsynskravet til innsyn@nve.no. Dersom innsynskravet er for generelt utformet, vil vi ta kontakt med deg så snart vi kan. For generell informasjon om kvikkleire, og særlig om kvikkleireskredet på Gjerdrum, viser vi til NVEs nettside om dette.

For at NVE skal klare å finne frem til dokumentet du ønsker å få innsyn i, ber vi om at du beskriver dokumentet så detaljert som mulig. Viktige opplysninger er for eksempel om innsynskravet gjelder en eller flere bestemte kommuner, og hvilket tidsrom saken eller dokumentet er fra.

Hvis en sammenstilling fra NVEs databaser kan gjøres med enkle fremgangsmåter, dvs. ved hjelp av databaserte løsninger, kan du få innsyn i slik sammenstilling. Også her gjelder samme krav til beskrivelse av den sammenstillingen du ønsker.

Vi anbefaler at du tar utgangspunkt i NVEs postjournal på eInnsyn. Her kan du søke på enkelte ord i sakstittelen, slik som "kvikkleire", og finne konkrete saksnumre. Du kan opprette innsynskrav direkte gjennom eInnsyn. Flere dokumenter er allerede publisert på eInnsyn, slik at du får tilgang til dokumentet umiddelbart.