Publisert 27.10.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Hol – Oslo

Kraftledningen fra Hol i Hallingdal til Sogn i Oslo ga hovedstadsområdet etterlengtet kraft i etterkrigstiden, men trasévalget var samtidig gjenstand for stor folkelig motstand. Ledningen var, da den ble satt i drift i 1949, både den lengste og den med høyest spenning i landet.

Hol-Oslolinja gjennom Krokskogen nord for Langtjernet — Foto: Sissel Riibe, NVE

Relatert informasjon

Kart

Fra: Hol 1 kraftverk

Til: Sogn transformatorstasjon

Fylke(r): Buskerud, Oslo

I drift: 1949

Lengde: 187 km

Spenning: 300 kV (420 på deler av strekningen)

Nåværende eier: Statnett SF

Viktige momenter

 • gjenoppbygging etter 2. verdenskrig
 • debatt og demonstrasjoner
 • landets lengste ledning ved idriftsettelsen
 • første 220 kV-ledning
 • både stål- og betongmaster
 • Hol 1 kraftverk
 • Sogn transformatorstasjon

Kilder

Litteratur:

 • Johannessen, Finn Erhard (1992): I støtet – Oslo Energi gjennom 100 år. Oslo: Gyldendal.
 • Just, Carl (1952): Oslo Elektrisitetsverk 1892-1952. Oslo: J. Chr. Gundersen.
 • Wasberg, Gunnar Christie (1967): Oslo Lysverker 75 år – en utvikling i perspektiv. Oslo Lysverker.

Muntlige kilder:

 • Rune Aasgaard, dr. ing., geografisk informasjonsteknologi
 • Edvin Nordrik, tidl. Oslo Lysverker
 • Knut Stabell, Statnett SF
 • Johan Fredrik Ziesler, tidl. Oslo Lysverker