Publisert 09.09.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Slettaelva

Slettaelva dam, også kalt Nerdammen, ligger ovenfor Slettaelva på Kvaløya i Tromsø. Elva har utløp i Sandnessundet, rett ved Tromsø flyplass. Dammen ble bygget i 1918 til formål vannforsyning for Tromsø by.

Forsiden av dammen — Foto: Vebjørn Pedersen, NVE

Det er en stor murdam i solid utførelse med betong tetningsplate på vannsiden. Steinene brukt i dammen er svært nøyaktig tilhugget, og fugene mellom steinene er av den grunn beskjedne. Det er likevel fuget med mørtel. Dammen er ca ni meter høy i største tverrsnitt, og den har en kronelengde på anslagsvis 50 meter, mens kronebredden er ca 1,5 meter. Det er et separat flomløp atskilt fra dammen med en mur utført i betong. Store flommer avledes over hele damkrona. Dammen var planlagt i to byggetrinn og må i sin tid ha vært et meget ambisiøst og kostbart byggeprosjekt. Byggetrinn to ble imidlertid aldri iverksatt.

Relatert informasjon

Kart

Damtype: Mur

Formål: Vannforsyning

Byggeår: 1918

Oppd.m.volum: 0,04 mill.m3

Meter over havet: 123

Elv: Slettelva

Vassdrag: Kvaløya

Eier: Tromsø kommune

Vurdering og kilder

Dammen, som snart er hundre år gammel, illustrerer storstilt og ambisiøs dambygging fra tidlig 1900-tall. Den forteller også om løsninger for vannforsyning i en stor nordnorsk by. Ifølge Troms fylkeskommune viser dammen noe av det beste av steinbyggerkunst i landsdelen.

Kilder:

  • Håndstad, Johnny (2005): Forprosjekt Dammer som kulturminner. Sluttrapport for Troms. Troms fylkeskommune, november 2005