Publisert 09.09.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Nusfjord

Dammen ligger ved utløpet av Mellomvatnet, et av tre vatn rett vest for Nusfjord. Nusfjord ligger på Flakstadøya, i Flakstad kommune i Lofoten og er et fiskevær med lange tradisjoner. Nusfjord er regulert til spesialområde bevaring. I Arkitekturvernåret 1975 ble fiskeværet plukket ut som eksempel på godt bevart trehusbebyggelse i Norge.

Mellomdammen, Nusfjord – Foto: Aage S. Josefsen, NVE, 22.06.2011

Dammen er av type murdam med en høyde på 3, 5 meter og en lengde på ca 17 meter. Den har blitt forsterket av en betongplate på vannsiden. På grunn av den dårlige forfatningen er dammen provisorisk støttet opp av jernbaneskinner. Dammen antas å være den eldste av i alt tre dammer i vassdraget. Alle de tre dammene har vært knyttet til det lille kraftverket som ble etablert i Nusfjord i 1907, et av de eldre i Nord-Norge. Kraftstasjonen med inventar er fredet etter lov om kulturminner i 2010 som et ”monument som den gang var et stort skritt inn i fremtiden for et lite lokalsamfunn, og om en væreiers tro på og visjon om fremtiden i Nusfjord” (Riksantikvaren).

Kraftstasjonen, Nusfjord
Kraftstasjonen, Nusfjord Foto: Aage S. Josefsen, NVE, 22.06.2011

Relatert informasjon

Kart

Damtype: Mur

Formål: Kraftproduksjon

Byggeår: 1907

Meter over havet: 6

Elv: Flakstadsøya

Vassdrag: Kystfelt

Eier: Nusfjord AS

Vurdering og kilder

Dammen illustrerer en regulering av et lite vassdrag til kraftproduksjon i et lite øysamfunn i Nord-Norge. Kraftstasjonen med dammen er et av de tidlige i Nord-Norge. Dammen er tilknyttet fiskeværet Nusfjord, som er et av Nordland fylkeskommunes høyt prioriterte kulturmiljøer. Området inngår i Kulturminneplan for Lofoten fra 2007. Nusfjord er et satsingsområde i Flakstad kommuneplan fra 2008. Alle disse forhold tilsier at dammen og det miljøet den tilhører er av høy kulturminneverdi, både lokalt, regionalt og nasjonalt.

Kilder:

  • Nordland fylkeskommune (2007): Kulturminneplan for Lofoten
  • Riksantikvaren; Tinglysning av fredningsvedtak i brev til Statens kartverk 15.03.2011 (ref 09/00748-4)
  • http://www.nusfjord.no