Publisert 10.09.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Nerskogen

Dammen er en stor steinfyllingsdam fra 1982 som demmer opp Granasjøen, og hører til Grana kraftverk. Anlegget ligger ved Orklavassdraget vest for Berkåk i Sør-Trøndelag. Orklavassdraget var inntil 1981 ikke regulert. De i alt fem kraftanleggene her ble bygget i perioden 1978-1985. Grana kraftverk var det første av de fem som ble satt i drift.

Nerskogdammen i 2012 — Foto: Rune Engesæter, NVE

Fra Granasjøen ledes vannet i tilløpstunnel frem til kraftstasjonen i fjell ved Granabogen og videre gjennom avløpstunnel ut i Orkla ved Grindal. Dammen er anlagt på løsmasser og er delvis gresskledd. Den er 1080 meter lang, 55 meter høy og har en åtte meter bred damkrone. Fylkesvei 512 mellom Rennebu og Oppdal går over dammen. På østre side er det anlagt et lukket flomløpssystem med en overløpsdam i betong, samlekanal, sjakt og tunnel. Som en ekstra sikkerhet er det i tillegg etablert en sidedam i en separat kanal som vil tre i funksjon som reserveflomløp ved meget høy magasinvannstand. Denne typen reserveflomløp er sjeldent i norsk sammenheng.

Relatert informasjon

Kart

Damtype: Fylling

Formål: Kraftproduksjon

Byggeår: 1982

Oppd.m.volum: 144 mill.m3

HRV/LRV: 650/610

Damtopphøyde: 655,50

Elv: Grana

Vassdrag: Orkla

Eier: Trønder Energi Kraft AS

Vurdering og kilder

Dammen er representativ for nyere store steinfyllingsdammer anlagt for kraftproduksjon. Den utmerker seg ved at den har et sjeldent flomløpssystem.

Kilder:

  • Drageset, Turid Anne (2002): Flomberegning for Orkla ved Meldal og Orkanger, NVE-Dokument nr. 10-2002, NVE, Oslo
  • Kvaal, Stig og Wale, Astrid (2000): En spenningshistorie. Trondheim energiverk gjennom et århundre. Utgitt av Trondheim Energiverk AS