Publisert 09.09.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Nedre Fiskumfoss

Dammen hører til elvekraftverket Nedre Fiskumfoss, et anlegg som kom i drift 1946. Det ligger i Namsenvassdraget i Namdalen, 12 kilometer nord for Grong sentrum. Det er lett synlig fra E6 som her går langs vassdraget. Kraftverket utnytter fallet i Fiskumfossen, og er det største av fire elvekraftverk i Namsen.

Dammen med labyrintoverløp — Foto: Dag Bachke, NVE

Dammen ble anlagt som en betong lukedam ytterst på fossestupet. Det er bygd gangbru over dammen. En overløpsterskel fungerte som flomløp inntil 1997 da det ble erstattet med et labyrintoverløp og en ny segmentluke. Et labyrintoverløp gir større flomavledningskapasitet på grunn av aksen som er brutt. Dammen har to slike labyrintseksjoner på til sammen 110 meter. De dominerer damkonstruksjonen. Dammen har en total lengde på 260 meter og den største høyden er på seks meter. Laksetrappen fra 1975 på østsiden av dammen er 291 meter lang og har 77 kulper. Av de 291 meter ligger 200 meter i tunnel eller i overbygg. Den har muliggjort laksens vandring oppstrøms Fiskumfossen, en foss laksen tidligere ikke klarte å passere. Namsen Lakseakvarium er etablert på vestsiden av elva. Her kan man se vill laks i akvariet og sette seg inn i historie om sportsfiske.

Laksetrappa
Laksetrappa Foto: Sissel Riibe, NVE

Relatert informasjon

Kart

Damtype: Betong

Formål: Kraftproduksjon

Byggeår: 1946

Oppd.m.volum: 0,40 mill.m3

HRV: 60

Elv: Namsen

Vassdrag: Namsen

Eier: NTE Energi AS

Vurdering og kilder

Labyrintoverløp av denne størrelsen er sjeldent, og gjør dammen spesiell med hensyn til løsning for flomavledning. Kraftverket er viktig for alminnelig forsyning i distriktet og representerer de store elvekraftverkene. Anlegget er vurdert som nasjonalt bevaringsverdig i NVEs temaplan Kulturminner i norsk kraftproduksjon.

Kilder:

  • Stensby, Kjell Erik & Moe, Margrethe (2006): Kulturminner i norsk kraftproduksjon. Oslo: Norges vassdrags- og energidirektorat, rapport nr 2/2006
  • http://namsenlaksakvarium.no