Publisert 09.09.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Langjordsæterdammen

Dammen ligger i sydenden av Sætertjønna, et myrtjern nord for gården Langjorda som ligger inntil E6 ca en mil syd for Mosjøen. På slutten av 1800-tallet reiste leilendingen Hans Langjord til Amerika for å tjene penger nok til å kjøpe opp gården. Han kom tilbake like etter år 1900, da alt var betalt, og hadde med seg et fotografiapparat. I disse trakter var et slikt apparat meget sjeldent, og grunnen til at bl.a. seteren med dammen er fotodokumentert på tidlig 1900-tall.

Foto: Stig Storheil, NVE, 15.08.2017

Gårdene i området har drevet med seterdrift frem til 1957. Oppdemming av tjernet ved Langjordsætra, hvorfra vannet ble ledet i trerenne, muliggjorde drift av både sagbruk, treskeverk og mølle tilknyttet gården. Dammen og anleggene var tradisjonelt mest i bruk på vår og høst, når snøsmeltingen og regnet fylte tjernet godt opp. Når vannet var nedtappet sommerstid ble graset slått på myrene. Myrgraset var viktig vinterfôr. Dagens dam er halvannen meter høy og 20 m lang, og er satt i stand på ”gamle måten” i 2002. Den er anlagt rett over for den gamle dammen, som fungerte som modell. Under rekonstruksjonen av dammen, og på fotografier, har man kunnet se at det på dette stedet har vært flere generasjoner tømmerkistedammer. En uønsket konsekvens av den nye oppdemmingen er at ekstra høyt gras av typen flaskestarr preger hele tjernet. Lokalt prøver man å finne løsninger på dette, slik at Sætertjønna blir et åpent tjern igjen.

Relatert informasjon

Kart

Damtype: Tre

Formål: Mølledrift

Byggeår: 1900/2002

Meter over havet: 175

Elv: Sæterbekken

Vassdrag: Vefsna

Eier: Harald A. Langjord

Vurdering og kilder

Langjordsæterdammen representerer småskala og rik utnyttelse av små tjern og bekker fra før moderniseringens tid. Rekonstruksjonen av dammen, sammen med gammel dokumentasjon av de tilknyttede aktivitetene, gir området en kulturhistorisk merverdi. Dammen og dens bruksområder er meget typisk for små bygder, der nær sagt alle som hadde egnet vannfall og god nok økonomi styrte over sag og mølle nær sitt eget tun.

Kilder:

  • Knut Skorpen (2007): Kistedammen på Langjordsætra, I: Far etter fedrane 2008, Vefsn Museum, Mosjøen
  • Steinar Smedseng, Helgeland Museum, Mosjøen