Publisert 09.09.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Damvatn

Dammen ligger på søndre Ringvassøya og har demmet opp magasinvann til kraftverket ved Simavik, som har forsynt Tromsø med elektrisitet. Kraftverket ble anlagt av Tromsø Elektrisitetsverk i 1912-1913. Elektrisiteten fra Simavik var særdeles viktig for både gamle virksomheter og etableringen av nye i Tromsø i de første tiårene av 1900-tallet.

Oversiden av dammen, Damvatn i 1985 — Foto: Aage Josefsen, NVE

I april 1940 ble kraftstasjonen i Simavik angrepet av tyske bombefly, og den tilknyttede maskinbygningen fikk skader. Kraftproduksjonen kunne imidlertid gjenopptas noen måneder senere. Dammen ble i 1955 ombygget til platedam, men med den gamle muren som stabiliserende vekt inne i den nye konstruksjonen. Murdammen er 13 meter høy og 30 meter lang. Dammen er i sin form og sitt materiale endret, men selve murkonstruksjonen er et flott stykke arbeid fra tidlig 1900-tall. Fra Simavik ble det levert elektrisitet til Tromsø helt til 1976, da stasjonen ble tatt ut av bruk. Dammen har siden 1970-tallet bidratt til byens vannforsyning. Simavikdalen (også kalt Ytterdalen) er i dag et attraktivt og viktig turområde. Tromsø kommune har konkrete planer om igjen å etablere kraftverk i tilknytning til Damvatnet. I så tilfelle vil ringen være sluttet – ved 100 år etter at den første kraftstasjonen kom i gang. Nå vil imidlertid dammen både bidra til kraftproduksjon og i vannforsyning til Tromsø.

Relatert informasjon

Kart

Damtype: Mur

Formål: Kraftproduksjon

Byggeår: 1913

Oppd.m.volum: 5,24 mill.m3

HRV/LRV: 216,10/204

Damtopphøyde: 216,60

Elv: Kystfelt

Vassdrag: Ringvassøya

Eier: Tromsø kommune

Vurdering og kilder

Dammen representerer en av de aller første, for sin tid store, vannkraftutbygginger i Troms. Selve steinmuren er et flott stykke manuelt arbeid fra tidlig 1900-tall. Dammen illustrerer en kontinuitet på 100 år, og er fortsatt i bruk. Maskinbygningen tilknyttet kraftverket er regulert til spesialområde bevaring, og det arbeides for å finne en etterbruk til kraftstasjonen i Simavik.

Kilder:

  • Svendsen, Oddvar (1998): Et felles gode. Kraft og samfunn i Troms gjennom hundre år 1898-1998. Utgitt av Troms Kraft AS