Publisert 19.10.2015 , sist oppdatert 16.08.2021

Brattveltdammen

Dammen ligger i elva Julussa, som har sitt utløp fra Bergesjøen og renner nordvestover mot Renaelva. Julussa henspiller på ”den ljodlausa”; en lydløs, stilleflytende elv

Foto: Helena Nynäs, NVE, 13.09.2011

I Julussa har det blitt fløtet fra 1700-tallet til1969. Tverrelvene til Julussa har ikke nok vann og dammer måtte anlegges for å samle opp fløtningsvann. Men også i selve Julussa ble det anlagt dammer for å bedre fløtningsforholdene. I Julussa, som er 32 km lang, er det fem fløtningsdammer. Brattveltdammen ligger midt i vassdraget, og er den fjerde av fem dammer på veien mot Renaelva. Ifølge fløtningsprotokollen ble det bygd dam her i 1871. Dammen er steinmurt med gangbru over. I en av steinene er det risset inn 1899 og initialene GG. Dette antas å være etter en utbedring utført av G. Gundersen, sentral ved flere damanlegg i Elverum. Til anlegget hører koie, nålehus og ledevegger i tømmer (skådammer) langs elvebredden. Dammen ble manøvrert med ”nåler”.

For å fløte tømmer måtte hele vassdraget fungere godt som en enhet, og dette krevde organisering. Ordningen med fløterhusbond - en leder for et fløterlag og oppsynsmann - ble innført i 1811. Fløtning var basert på anbud. Fløterlag med god pris, samt nok kompetanse og tillit, fikk arbeidet. I mai 1927 fikk et uorganisert fløterlag anbudet i Julussa. De fagorganiserte protesterte og prøvde å blokkere fløtningen, men de uorganiserte startet likevel. Det ble bråk med våpen og håndgemeng. Temperaturen ble såpass høy at statspoliti og et gardekompani ble innkalt. De skulle beskytte fløterlaget som hadde igangsatt fløtningen. Flere ministre ble engasjert i hendelsen og saken ble debattert i Stortinget. Konflikten medvirket til at skogsarbeidere organiserte seg, og Norsk Skog- og Landarbeiderforbund ble stiftet i august 1927.

Relatert informasjon

Kart

Damtype: Mur

Formål: Fløtning

Byggeår: 1800-tallet

Meter over havet: 287

Elv: Julussa

Vassdrag: Glomma

Eier: Per Kristoffer Dahl m.fl.

Vurdering og kilder

Brattveltdammen, sammen med de fire andre dammene i Julussa, forteller historie tilbake til 1700-tallet om skogen og vassdraget som ressurs, og om tømmerfløtning i de østerdalske skoger samt om organisering av fløtningen. Den illustrerer også organisering og konflikter i arbeidslivet mer generelt. Konflikthåndteringen som fant sted ved Brattveltdammen er en viktig sak i norsk fagbevegelse, og en tidlig spire i tenkingen om demokratiske former i arbeidslivet. Det var en viktig hendelse og stedet forteller politisk historie, i tillegg til fløtningshistorie. Julussa er også høyt prioritert som et kulturmiljø av Hedmark fylkeskommune.

Kilder:

  • Fossum, Tore (2005): Julussa i Elverum – fløtning og konflikt. I: Alfarheim. Årbok for Elverum. Nr 19/2005. Elverum historielag